به فرزندتان بیاموزید...

به فرزندتان بیاموزید درباره خودش مثبت صحبت کند.

وقتی فرزند شما کوه خودش را برای بالا رفتن دارد، به او بیاموزید

که همیشه و مدام به خودش بگوید که می تواند این کار را انجام

دهد و این جمله را با خود تکرار کند " فکر می کنم می توانم فکر

می کنم می توانم. "

/ 0 نظر / 7 بازدید