فراموش کردن را آسان نکنید

فراموش کردن را آسان نکنیداگر فرزندتان اغلب کتابی را برای انجام تکلیفش فراموش می کند

همیشه آن کتاب را به مدرسه نبرید.


اگر توپ فوتبالش را گم کرده، فوری یک توپ دیگر نخرید


/ 0 نظر / 4 بازدید