قبل از اینکه ....

- قبل از آن که کودک را کتک بزنید یقین حاصل کنید که خود سبب

خطای او نبوده اید.


اینکه میگن میزان تحصیلات با شعور ادمها هیچ ارتباطی نداره

کاملا درسته، من شخصاا خانواده هایی اصیل، تحصیل کرده و به

قولی دکتر مهندس دیدم که بدون دقت به نوع عملکرد خودشان

تنبیه هایی را انجام می دهند که اثرات روانی شدیدی مانند تیک

در دهان و چشم فرزند ایجاد کرده و سالیان سال استرس به

همراه داشته


اگر فرزندی را به دنیا میاوریم برای هدیه اسمانی خداوند بیشتر

ارزش قائل باشیم

/ 0 نظر / 4 بازدید