سخنان بزرگان

 

« نمی توانید به کودکی بیاموزید که از خود

مواظبت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای

مواظبت از خود بکوشد؛ ممکن است اشتباه

کند،

ولی دانایی او از میان همین اشتباهات

سرچشمه می گیرد »ویبچر

/ 0 نظر / 4 بازدید