ویژگیهای کودکان خلاق

ویژگیهای کودکان خلاق:

1. کودکان خلاق اغلب با آب و تاب حرف می زنند. ذکر جزییات یک

ماجرا و به تفضیل سخن گفتن می تواند نشانه قدرت خیال و

تصور زیاد باشد.

2. دقت و توجه شدید در گوش دادن، مشاهده کردن یا انجام

دادن کاری دارند.

3. شور و نشاط و مشغولیتهای شدید جسمانی دارند.


4. در صحبتهای خود از قیاس استفاده می کنند.

5. عادت به وارسی منابع مختلف دارند.

6. با دقت به اشیا و پیرامون خود می نگرند.

7. اشتیاق به صحبت کردن درباره کشفیات با دیگران دارند.

8. توانایی ابداع بازیهای جدید و تغییر در بازیها دارند.

9. کنجکاوی زیادی برای سردرآوردن از امور دارند.

10. در گفتار خود جسارت زیادی دارند.

11. سئوالات عجیبی طرح می نمایند.

/ 0 نظر / 5 بازدید