احساسات فرزندتان را رد نکنید

احساسات فرزندتان را رد نکنید

گاهی وقتی کودکان در حال حرف زدن هستند احساسات شدید

خود را بیان می کنند.


مثلا ممکن است بگویند " از خواهرم متنفرم " یا حتی " کاش هیچ

وقت دیگه نمی دیدمش ".


چنین احساساتی ممکن است شما را متعجب کند اما اگر می

خواهیدگفت و گو ادامه پیدا کند احساسات فرزندتان را رد نکنید.

هیچ چیز سریع تر از این ارتباط را قطع نمی کند


در عوض از فرزندتان بخواهید به شما بگوید چرا چنین احساسی

دارد و هنگامی که او توضیح می دهد با دقت گوش کنید


بعد مثلا بگویید " اگر خواهر من هم بدون اجازه به اتاق من می

آمد خیلی عصبانی می شدم. می تونم بفهمم چرا این قدر

عصبانی هستی ".


اغلب فقط صحبت کردن با یک شنونده خوب مشکل را حل می

کند و احتمال این که فرزندتان بخواهد بعدا هم درباره مسائل دیگر

با شما صحبت کند بیشتر می شود

/ 0 نظر / 4 بازدید