زمان تلوزیون دیدن فرزندتان را محدود کنید

زمان تلوزیون دیدن فرزندتان را محدود کنید


مطالعات نشان می دهند،کودکانی که بیش از ده ساعت در

هفته تلویزیون نگاه می کنند در خواندن ضعیف تر از کودکانی

هستند که والدینشان، برای آن ها در تماشای تلویزیون محدودیت

وضع کرده اند.


برخی خانواده ها به فرزندانشان "بلیت تلویزیون" می دهند که هر

بلیت برای سی دقیقه تلویزیون دیدن است.. وقتی بلیت ها تمام

می شوند، تلویزیون در ادامه هفته خاموش می شود. 


همین ایده می تواند برای زمان بازی های ویدئویی و رایانه هم

مفید باشد.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید