زمانی را به تنهایی با هریک از فرزندتان بگذرانید

زمانی را به تنهایی با هر یک از فرزندتان بگذرانید.

گفت و گو های خیلی خوبی در این زمان ها خواهید داشت.


در این زمان ها کاری را انجام دهید که هر یک از بچه ها دوست

دارند.


بازی کنید پیاده روی کنید یا یک غذای مورد علاقه او را درست

کنید. گفت و گوی خود را باتماشای تلویزیون خراب نکنید

/ 0 نظر / 5 بازدید