افراد باهوش ...

افراد با هوش کسانی هستند که ضریب هوشی شان از حد عادی

مقداری بالاتر است. هوش بهر بین 120 تا 130 را «سرآمد» و از

130 به بالا را «باهوش» می گویند.

کودکان تیز هوش از جمله نعمت هایی هستند که در جامعه ما

متولد می شوند، رشد می کنند و نقش مهمی در توسعه ی کشور

دارند.

/ 0 نظر / 4 بازدید