تاثیر طلاق بر رشد هیجانی و اجتماعی کودک

تاثیر طلاق بر رشد هیجانی و اجتماعی کودک

1) طلاق :

طلاق تنها رویداد در زندگی والدین و فرزندان نیست، بلکه تحولی
 
است که بشر به شرایط زندگی تازه ای منجر میشود که با تغییرات درمسکن ، درآمد و نقش ها و مسئولیت های خانواده همراه است. قطعزندگی زناشویی برای کودکان بسیار استرس زاست.
 


اینکه کودکان چگونه با این وضعیت سر کنند به چه عواملی بستگی دارد:

1-سلامت روانشناختی والد سرپرست

2-خصوصیات کودک

3-حمایت های اجتماعی درون خانواده

4-حمایت های اجتماعی جامعه پیرامون کودک

2) پیامد های فوری طلاق :

انتقال از زندگی زناشویی به طلاق معمولاً به استرس ،افسردگی و اضطراب مادر و به موقعیت خانوادگی آشفته منجرمیشود. هنگامی که کودکان با ناراحتی و عصبانیت به زندگی خانوادگی نه چندان امن خود واکنش نشان می دهند: بی انضباط ،خشن و بی ثبات میگردند که این واکنش ها بسته به سن،خلق و خو و جنسیت کودکان تفاوت دارند.

3) پیامدهای بلند مدت :

کودکان و نوجوانان والدینی که طلاق گرفته اند کماکان پیشرفت تحصیلی کمتر،اعتماد به نفس شایستگی اجتماعی پایین تر و مشکلات هیجانی و رفتاری بیشتری دارند.کودکانی که خلق و خوی دشواری دارند به احتمال زیاد ترک تحصیل کرده و افسرده می شوند و رفتار ضد اجتماعی نشان می دهند. طلاق با مشکلات مربوط به مسائل جنسی و برقراری ارتباط دارد که معمولاً فعالیت جنسی زود هنگام بیشتری دارند.کاهش موفقیت تحصیلی ،زندگی زناشوئی آشفته،فرزند نامناسب و طلاق در بزرگسالی آنها روی میدهد.

4) سن کوکان:

کودکان پیش دبستانی و دبستانی اغلب خود را به خاطر قطع زندگی زناشویی والدین سرزنش می کنند و می ترسند که پدر و مادر آنها را ترک کنند،حتی بسیاری از کودکان بزرگتر شدیداً واکنش نشان داده،سرکش می شوند و به فعالیت های ناخوشایند با همسالان می پردازند.مخصوصاً در صورتی که تعارض خانوادگی شدید و نظارت بر کودکان کم باشد.

5)خلق و خو و جنسیت کودکان :

گاهی دختران با واکنش های درونی شده ای مانند:گریه،انتقاد از خود و کناره گیری،اما اغلب با رفتار متوقع و جلب کننده ی توجه پاسخ می دهند.اما در خانواده هایی که سرپرستی بر عهده ی مادر است.پسرها بیشتر در معرض خطر مشکلات سازگاری قرار دارند.

پسرها فعال تر و سرکش هستند.شاید علت آن این است که مادرها،معلمان و همسالان از آنها حمایت عاطفی کمتری می کنند که دچار تشدید مشکلات سازگاری می شوند.

6) روش های کمک به کودکان برای سازگار شدن با طلاق والدین:

1-کودکان را از تعارض مصون نگهدارید.

2-تا جایی که می توانید شرایط زندگی کودکان را با ثبات و قابل پیش بینی کنید.

3-طلاق را برای کودکان توضیح دهید و برای آنها بگوئید چه انتظاری داشته باشند.

4-بر دائمی بودن طلاق تاًکید کنید.

5-با احساسات کودکان همدردی کنید.

6-به تربیت مقتدرانه بپردازید.

7-رابطه ی مستمر با پدر بزرگ و مادربزرگ کودک ایجاد کنید.
/ 0 نظر / 6 بازدید