انگیزه و خلاقیت کودک در محیط خانواده زمانی از بین می رود که :

انگیزه و خلاقیت کودک در محیط خانواده زمانی از بین می رود که :

1. تاکید بیش از حد والدین بر هوش و حافظه کودک

2. ایجاد رقابت میان کودکان

3. تاکید افراطی بر جنسیت کودک]

4. قرار دادن قوانین خشک و دست و پا گیر در منزل

5. عدم آشنایی والدین با مفهوم واقعی خلاقیت

6. انتقاد مکرر از رفتارهای کودک

7. بیهوده شمردن تخیلات کودک

8. عدم شناسایی علائق درونی کودک

9. عدم وجود حس شوخ طبعی در محیط منزل

10. تحمیل نقش بزرگسال به کودک

/ 0 نظر / 4 بازدید