برای افزایش خلاقیت کودکان باید:

برای افزایش خلاقیت کودکان باید:

1. هرگز کودک را تحقیر نکنیم. کودکی که احساس حقارت کند

هرگز دست به خلاقیّت نمی‌زند.

.2 محیطی مناسب برای انجام کارهای خلاق آنها فراهم نمایید.

3. امکانات و وسایلی در اختیار آنها قرار دهید تا به کمک آنها

خلاقیت های خود را ابراز نمایند. به عنوان مثال وسایل موسیقی،

نقاشی و طراحی و ...

4. کارهای خلاق کودکان را تشویق کنید و آنها را در معرض

نمایش قرار داده و از ارزیابی بیش از حد آنان خودداری کنید.

5. به عنوان بزرگسال، خود به انجام کارهای خلاق بپردازید و

اجازه دهید کودکان شما شاهد کارهای خلاق تان باشند.

6. به شیوه های آموزشی در خانواده خود توجه داشته باشید.

7. برای کارهای خلاق دیگران ارزش قائل شوید.

8. از تأکید بر تصورات قالبی در خصوص جنسیت کودکان شدیداً

خودداری نمایید. ( به عنوان مثال دختر ماشین بازی نمی کند،

پسر عروسک بازی نمی کند یا پسر گریه نمی کند.)

9. امکان شرکت در فعالیت ها و کلاسهای ویژه را برای آنان

فراهم نمایید.

10. اگر مشکلات یا گرفتاریهای در خانواده وجود دارد از آن

مشکلات به شیوه مثبتی استفاده کنید و با تشویق به کودک

خود اجازه ابراز احساسات و اظهار نظر بدهید.

11. توجه داشته باشیید که استعداد فقط سهم کوچکی از

خلاقیت است و تمرین و نظم بخشیدن به آن از اهمیت بیشتری بر

خوردار است.

12. اجازه بدهید کودک خودش باشد حتی اگر رفتارهای عجیب از

او سر بزند و سعی کنید در حضور جمع کودک خود را خلاق

معرفی نکنید؛ در غیر این صورت اطرافیان انتظارات بیش از حدی

از کودک شما خواهند داشت.

13. با کودک خود شوخ طبع و مهربان باشید.

/ 0 نظر / 7 بازدید