فرصتی فراهم کنید تا فرزندتان تحسین از خودش را غیر مستقیم بشنود.

فرصتی فراهم کنید تا فرزندتان تحسین از خودش را غیر مستقیم بشنود.

شاید تعجب کنید اگر بدانید که کودکان گاهی در "شنیدن"

 تحسینیکه مستقیم به آن ها گفته می شود، مشکل دارند. اما

وقتیفرزندتان از جایی دیگر صدای شما را می شنود که درباره

اینکه چه قدر خوب اتاقش را تمیز کرده است یا این که چه قدر

دیکته اش بهتر شده است، صحبت می کنید، آن چه را می

شنود،باور می کند و همین باعث می شود بیشتر تلاش کند

راز این کار در این است که زمانی را برنامه ریزی کنید تا فرزندتان

به طور اتفاقی بشنود که شما با کسی درباره او صحبت می

کنید و از او تعریف می کنید.

/ 0 نظر / 4 بازدید