آیا می دانید تشویق شما چه انداره روی فرزندتان اثر دارد؟

داستانی آموزنده از اثر تشویق

چند تا قورباغه از جنگلی عبور می کردند که ناگهان دو تا از آنها

داخل گودالی عمیق افتادند . بقیه قورباغه ها در کنار گودال جمع

شدند ، وقتی دیدند گودال عمیق است به دو قورباغه دیگر گفتند

که دیگر چاره ای نیست و شما خواهید مرد . دو قورباغه این

حرف ها را نادیده گرفتند و با تمام توانشان تلاش کردند از گودال

خارج شوند . اما قورباغه های دیگر دائما به آنها می گفتند که آنها

خودشان را خسته نکنند . بالاخره یکی از دو قورباغه تسلیم شد

، و دست از تلاش برداشت و بی درنگ به داخل گودال پرتاب شد

و از بین رفت . اما قورباغه دیگر با حداکثر توانش برای بیرون آمدن

از گودال تلاش می کرد . بقیه قورباغه ها فریاد می زدند که

دست از تلاش بردارد ، اما او سعی بیشتری می کرد و توانست از

گودال خارج شود . وقتی از گودال بیرون آمد ، بقیه قورباغه ها از

او پرسیدند تو حرف های مارا نشنیدی ؟چرا دو باره تلاش کردی

؟ دیدند او جوابی نمی دهد . متوجه شدند که او ناشنواست . و

در واقع او در تمام مدت فکر می کرد که دیگران اورا تشویق می

کنند .

/ 0 نظر / 11 بازدید